Fra Z-A

Fagligt input - materiale der holder dig fagligt ajour

"sandwich-effekt" gør gavn

Læs hvordan Carstens uro, rokkende bevægelser, selvstimulerende og selvskadende adfærd, reduceres ved brug af sansestimulerende hjælpemidler med baggrund i Snoezelen-begrebet . Fx øges Carstens fornemmelse for egen krop, ved at han lejres i Yogibo Bean Bags og samtidig stimuleres med tyngde og berøringsmæssige stimuli fra kædetæppet. Denne kombination skaber en ”sandwich-effekt” for Carsten, der falder til ro og den uhensigtsmæssige adfærd ændres.

Carsten er en mand i 50’erne, som er fast bruger af specialtilpasset kørestol. Carsten er fysisk og psykisk udviklingshæmmet pga. skade opstået i forbindelse MFR-vaccinen ved 7 månedersalderen – hvorfor dette også er Carstens udviklingsniveau. Endvidere er Carsten kortikal blind. Han har ydermere en asymmetrisk kropstilling: C formet mod venstre side, dette er grundet Carstens spasticitet.

Carsten har selvstimulerende adfærd i form af store rokkende bevægelser med hele O.E både i den liggende og siddende stilling. Ydermere trækker han i en snor/elastik som han holder med hånd og mund. Desuden er Carsten i de seneste år er begyndt at prikke en finger ind i øjet.

Carsten har udfordringer på følgende sanser: kinæstetisk, taktilt, vestibulært givetvis pga. understimulering og/ eller ubrugthed.

For at imødekomme Carsten er der iværksat forskellige indsatser, hvor en af indsatserne er brugen af sansestimulerende hjælpemidler fra Zibo Athene, bl.a. Yogibo Bean bags, Max Multipude i samspil med en Yogibo Support og et kædetæppe, med henblik på at mindske selvstimulerende adfærd taktilt. Årsagen til, at der er valgt at arbejde taktilt/berøringsmæssigt er, at Carsten skal kunne mærke sig selv i højere grad og derved skabe ro i Carsten.

Carsten bliver lejret ned i Yogibo Max multipuden, hvor Yogibo Support-puden lægges omkring nakken og under armene som støtte. Her er det vigtigt, at Carsten får en god og stabil lejring i så symmetrisk en stilling som muligt. Herefter bliver kædetæppet lagt over ham. På denne måde opnås en vigtig ”sandwich-effekt” i henhold til taktile stimuli både foran og bag på kroppen. Dette har medført, at Carsten finder ro og den selvstimulerende adfærd ophører under aktiviteten.