Fra Z-A

Nyheder fra Zibo Athene - vi holder dig orienteret

Udgivet 8. november 2016

Medicin skal ikke være 1. valg ved søvnproblemer …

Som opfølgning på sommerens ministersamråd i Sundhedsudvalget, bakker vi op omkring holdningen om at:

Ikke-farmakologiske muligheder skal gå forud for medicinering

Sundheds- og ældreminister Sofie Løhde udtaler i den forbindelse, at ”medicin ikke skal være 1. valg, og dermed gå forud for ikke-farmakologiske løsninger, når der er tale om søvnproblemer hos børn og unge”.

I stedet nævner hun bl.a. kædedyne som oplagt mulighed – og mindst indgribende – som alternativ til medicin.

Læs artiklen her