Fra Z-A

Nyheder fra Zibo Athene - vi holder dig orienteret

Bravo-legen - tidlig sprogstimulering

Udgivet 30. maj 2017

Gratis temadag: Tidlig sprogstimulering med Bravo-legen

En enkel metode til at fremme og støtte barnets forudsætninger

Hvad | Tidlig sprogstimulering – teoretisk og praktisk

Bravo-legen tager udgangspunkt i ny viden om hjernens udvikling: vigtigheden af barnets allertidligste år – de første 1000 dage – er kolossal.
Bravo-legen er en sjov, enkel og let anvendelig måde at multistimulere alle barnets sanser på.
Med enkle redskaber systematiseres forskellige sanseindtryk i kombination med sansemotorisk leg/træning i korte sekvenser f.eks. som start på dagen.
En typisk Bravo-seance kan foregå enkeltvis eller i grupper og varer 10 -15 min. pr. dag på en periode af ca. 3 mdr., eller længere hvis ønsket.

Faglig support | Zibo Athene A/S

Zibo Athenes sundhedsfaglige konsulenter er til rådighed for drøftelse og afprøvning af relevante sansestimulerende hjælpemidler, som kan fremme barnets optimale udgangspunkt for aktivitet, læring og trivsel i hverdagen.

Hvem | Oplæg v. Heidi Aabrekk

Bravo-legen er et sansestimulerende, struktureret læringsredskab udviklet af Heidi Aabrekk. Heidi har som mor til et hjerneskadet barn og som uddannet specialpædagog, både sin personlige erfaring og den faglige baggrund for viden om vigtigheden af tidlig sprogstimulering. Via  Bravo-legen arbejder Heidi passioneret med sin specialiserede viden og ønske om at fremme børns forudsætninger for sprogudvikling; læring, fokuseret opmærksomhed og koncentration. Bravo-legen er anvendt i flere norske vuggestuer, børnehaver, dagpleje og private familier med stor succes.

Hvor | Ses vi den 31. oktober?

Professionshøjskolen Metropol
Sigurdsgade 26
2200 København N

Tilmelding på info@ziboathene.dk senest den 9. oktober 2017. Bekræftelse vil blive tilsendt umiddelbart efter seneste tilmelding.

Kl. 13.00-16.00 i det store auditorium.
Der serveres kaffe/the og kage.
 

Læs indbydelse til temadagen